Różnica pomiędzy kredytem gotówkowym a samochodowym

W przypadku wyboru odpowiedniego kredytowania na zakup nowego samochodu, największym problemem może okazać się podjęcie decyzji dotyczące, jaki rodzaj kredytu okaże się dla nas najodpowiedniejszy. Kredyty samochodowe są bowiem równie popularne jak standardowe kredyty gotówkowe. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu samochodowego, jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie z bankiem, musimy przede wszystkim podjąć decyzję dotyczącą marki pojazdu jak również modelu, począwszy od roku produkcji na cenie, choć przybliżonej, kończąc. Jest to o tyle ważne dla każdego kredytodawcy, gdyż od tych informacji zależą w dużej mierze warunki umowy kredytowej. Im bardziej wiekowy samochód, tym większe oprocentowanie zapłacimy. Kredyty samochodowe głównie tym aspektem różnią się od typowego kredytu gotówkowego, gdzie nie musimy w żadnym stopniu ograniczać się z wydaniem otrzymanej kwoty. Kredyty gotówkowe możemy zaciągnąć praktycznie na wszystko bez potrzeby informowania o tym banku. Nie musimy także podejmować decyzji o tym, na co przeznaczymy otrzymaną kwotę nawet w chwili podpisywania umowy kredytowej, a można to zrobić potem, zapraszam do sprawdzenia ciekawych ofert i pomysłów finansowych na czasnakase.com.pl.

Zasady przyznawania kredytu

Kredyty samochodowe przeważnie podlegają zabezpieczeniu w dwóch formach. Należy do nich zastaw rejestrowy, który umożliwia pożyczkodawcy przejęcie auta w chwili, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłacania zaległych rat. Drugą możliwością jest forma przywłaszczenia na zabezpieczenie, które umożliwia kredytodawcy wejście w posiadanie 49 procent udziałów w prawie do własności auta. W tym wypadku kartę pojazdu przejmuje bank, a w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spłacać należne raty, staje się on właścicielem samochodu. Zabezpieczeniem nagminnie stosowanym przez pożyczko czy kredytodawców jest tzw. cesja z polisy AC. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia czy też kradzieży auta, wszelkie środki finansowe otrzymane po wypłaceniu należnego ubezpieczenia, przejmuje kredytodawca, który zobowiązuje się spłacić zadłużenie finansowe klienta. Różnica w kosztach obydwu kredytów polega przede wszystkim na nieco odmiennej specyfice. Kredyty samochodowe są z założenia nieco mniej elastyczne niż kredyty gotówkowe. Może on zostać wykorzystany w dowolny sposób, bez potrzeby konsultowania się w tej sprawie z bankiem. Cały ten proces sprawia, że to bank ponosi większe ryzyko, a co za tym idzie, bywa zmuszony do zwiększenia jego kosztów. Przyjęta jest zasada, że oprocentowanie kredytu udzielanego na zakup auta wynosi zazwyczaj od 7 do 20 procent, podczas gdy oprocentowanie kredytu gotówkowego od 20 procent. Różnice można zauważyć także w okresach kredytowania. Kredyt samochodowy przyznawany jest z reguły na czas nie dłuższy niż 10 lat, natomiast kredyty gotówkowe standardowo na 7 lat.

Back to top