Jak rozkłada się struktura oszczędzania klientów bankowości detalicznej?

Według danych z Komisji Nadzoru Finansowego wartość depozytów Polaków to około 800 mld zł. Banki detaliczne informują o bardzo stabilnej strukturze przechowywania domowych oszczędności na kontach i lokatach bankowych, a przez to polityka instytucji finansowych przechodzi bardziej na stronę kredytową, a nie oszczędnościową. Wynika to również z presji bardzo niskich stóp procentowych (referencyjna od 2015 roku to zaledwie 1,5%).

Ponad połowa Polaków nie oszczędza regularnie, ale przechowuje środki na tzw. „czarną godzinę”. W oszczędzaniu nie ma zazwyczaj żadnego celu, co jest największym błędem popełnianym przez społeczeństwo. Celowość oszczędzania podnosi bowiem motywację i zapewnia docelowo lepsze zarządzanie budżetem domowym. Związek Banków Polskich potwierdza, że klienci bankowości detalicznej nie kwapią się do generowania nadwyżek przy niskich stopach procentowych, a wolą zamiast tego zaciągać kredyty gotówkowe i hipoteczne.

Prognozy NBP mówią wyraźnie o przekroczeniu inflacji ponad założony cel już pod koniec 2019 roku, co w dłuższej perspektywie oznacza podniesienie stóp procentowych. Co to oznacza dla oszczędzających? Lepszą wydajność lokat bankowych, szczególnie długoterminowych i ograniczenie polityki kredytowej. Najlepiej założyć lokaty bankowe po pierwszym podniesieniu stóp procentowych, kiedy można realnie pokonać inflację zyskiem. Banki w takich warunkach wyrównują oprocentowanie depozytów oszczędnościowych i równoważą stronę kredytową.

W Polsce największą popularnością cieszą się lokaty krótkoterminowe zakładane na okres półroczny, dalej lokaty długoterminowe (większe oprocentowanie od krótkoterminowych wynikające z ograniczenia płynności inwestora). Dalej pojawiają się fundusze inwestycyjne (mało wydolne pod kątem stopy zwrotu) i obligacje skarbowe. Polska znajduje się na ostatnich miejscach rankingów analizujących wiedzę ekonomiczną. Niektóre gospodarstwa przechowują pieniądze luzem, a nie na kontach bankowych (ze statystyk to około 500 mld zł wszystkich depozytów), co znacząco ogranicza potencjał inwestycyjny.

Do oszczędzania nie zachęca wysoki podatek od zysków kapitałowych, niskie stopy procentowe i polityka podatkowa, która zabiera większość dochodów. Aby wzmocnić oszczędzanie należy usunąć priorytetowo wskazane bariery.

Back to top

Różnica pomiędzy kredytem gotówkowym a samochodowym

W przypadku wyboru odpowiedniego kredytowania na zakup nowego samochodu, największym problemem może okazać się podjęcie decyzji dotyczące, jaki rodzaj kredytu okaże się dla nas najodpowiedniejszy. Kredyty samochodowe są bowiem równie popularne jak standardowe kredyty gotówkowe. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu samochodowego, jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie z bankiem, musimy przede wszystkim podjąć decyzję dotyczącą marki pojazdu jak również modelu, począwszy od roku produkcji na cenie, choć przybliżonej, kończąc. Jest to o tyle ważne dla każdego kredytodawcy, gdyż od tych informacji zależą w dużej mierze warunki umowy kredytowej. Im bardziej wiekowy samochód, tym większe oprocentowanie zapłacimy. Kredyty samochodowe głównie tym aspektem różnią się od typowego kredytu gotówkowego, gdzie nie musimy w żadnym stopniu ograniczać się z wydaniem otrzymanej kwoty. Kredyty gotówkowe możemy zaciągnąć praktycznie na wszystko bez potrzeby informowania o tym banku. Nie musimy także podejmować decyzji o tym, na co przeznaczymy otrzymaną kwotę nawet w chwili podpisywania umowy kredytowej, a można to zrobić potem, zapraszam do sprawdzenia ciekawych ofert i pomysłów finansowych na czasnakase.com.pl.

Zasady przyznawania kredytu

Kredyty samochodowe przeważnie podlegają zabezpieczeniu w dwóch formach. Należy do nich zastaw rejestrowy, który umożliwia pożyczkodawcy przejęcie auta w chwili, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłacania zaległych rat. Drugą możliwością jest forma przywłaszczenia na zabezpieczenie, które umożliwia kredytodawcy wejście w posiadanie 49 procent udziałów w prawie do własności auta. W tym wypadku kartę pojazdu przejmuje bank, a w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spłacać należne raty, staje się on właścicielem samochodu. Zabezpieczeniem nagminnie stosowanym przez pożyczko czy kredytodawców jest tzw. cesja z polisy AC. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia czy też kradzieży auta, wszelkie środki finansowe otrzymane po wypłaceniu należnego ubezpieczenia, przejmuje kredytodawca, który zobowiązuje się spłacić zadłużenie finansowe klienta. Różnica w kosztach obydwu kredytów polega przede wszystkim na nieco odmiennej specyfice. Kredyty samochodowe są z założenia nieco mniej elastyczne niż kredyty gotówkowe. Może on zostać wykorzystany w dowolny sposób, bez potrzeby konsultowania się w tej sprawie z bankiem. Cały ten proces sprawia, że to bank ponosi większe ryzyko, a co za tym idzie, bywa zmuszony do zwiększenia jego kosztów. Przyjęta jest zasada, że oprocentowanie kredytu udzielanego na zakup auta wynosi zazwyczaj od 7 do 20 procent, podczas gdy oprocentowanie kredytu gotówkowego od 20 procent. Różnice można zauważyć także w okresach kredytowania. Kredyt samochodowy przyznawany jest z reguły na czas nie dłuższy niż 10 lat, natomiast kredyty gotówkowe standardowo na 7 lat.

Back to top

Czy warto brać kredyt samochodowy.

Uważa się, że osoby które chcą kupić samochód, powinny skorzystać z kredytu samochodowego, który jest rozwiązaniem celowym. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, że do kupna samochodu brakuje nam niewielkiej kwoty lepszym rozwiązaniem będzie pomoc sobie za pomocą kredytu gotówkowego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie rozwiązanie będzie dla nasz droższe. Zanim zdecydujemy się na wzięcie kredytu samochodowego warto przeanalizować ofert kilku banków i wybrać tą opcję jaka będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb. Wiele ofert kredytów samochodowych na samym początku nie wymaga dostarczania dużej liczby dokumentów i dopiero po ich dostarczeniu bank obniża oprocentowanie takiego kredytu. Na ostateczną cenę zobowiązania ma wpływ zabezpieczenie kredytu oraz poprawne załatwienie wszystkich formalności. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów bank może szybciej i łatwiej ocenić naszą zdolność kredytową i zdecydować czy na taki kredyt po prostu nas stać.

Nowe, czy stare auto?

Nie ma co się oszukiwać, bo zawsze wybór kredytu samochodowego będzie tańszym rozwiązaniem niż zdecydowanie się na kredyt gotówkowy. Zwłaszcza, jeżeli kredyt ma być na nowy samochód. Nowe auto będzie dawało lepsze zabezpieczenie kredytu samochodowego niż auto używane i dlatego też kredyt na nowy samochód może być tańszy i na lepszych warunkach. Decydując się na kredyt samochodowy na auto używane będzie nas czekała konieczność wniesienia wkładu własnego. Wkład własny zależny jest od kondycji finansowej klienta i może wynosić kilka, a nawet kilkadziesiąt procent wartości kredytowanego samochodu. Maksymalny okres kredytowania na jaki można rozłożyć zobowiązanie jest bardzo istotnym aspektem przy wyborze kredytu samochodowego. Najczęściej banki mają zasadę, że im starsze auto tym ten okres kredytowania będzie krótszy. Dla przykładu, jeżeli zdecydujemy się na kupno na kredyt w mBanku auta pięcioletniego maksymalny okres kredytowania będzie wynosił 96 miesięcy. Biorąc w tym samym banku kredyt na auto dziesięcioletnie, maksymalny okres kredytowania będzie równy 36 miesięcy. Banki ograniczają również maksymalny wiek samochodu jaki można wziąć na kredyt. W wielu bankach maksymalnie może być to auto szesnastoletnie.

Back to top

Kredyt gotówkowy 1 tysiąc złotych na okres 12 miesięcy.

Pożyczka ekspresowa na dowolny cel w Banku Pekao.

Przeglądając najlepsze kredyty gotówkowe dla kwoty 1 tysiąca złotych na okres 12 miesięcy warto dokładniej przyjrzeć się ofercie pożyczki ekspresowej na dowolny cel oferowanej przez Bank Pekao. Jest to zobowiązanie, w przypadku jakiego bank nie wskazuje jaka jest minimalna kwota kredytu. Podaje natomiast, że jest to kredyt gotówkowy do 200 000 złotych z okresem kredytowania wynoszącym do 96 miesięcy. Dla naszej kwoty kredytu gotówkowego kalkulator dostępny za darmo w internecie wskazał oprocentowanie nominalne w wysokości 8,99% w skali roku i prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 7,99% kwoty jaka została pożyczona. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania będzie tutaj równa 27,64% w skali roku. Dla kredytu rocznego na kwotę 1 000 złotych raty miesięczne będą po około 88 złotych każda. Koszt całkowity zobowiązania będzie równy 130 złotych, z czego odsetki będą stanowiły niecałe 50 złotych. Zobowiązanie można spłacić przed czasem jak również można negocjować z bankiem jego oprocentowanie nominalne.

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium.

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium to kolejna z ofert kredytu gotówkowego jaki obecnie można znaleźć na rynku. Jest to kredyt jaki można otrzymać na kwoty od 1 000 złotych do maksymalnie 150 000 złotych. Co do okresu kredytowania wynosi on od 6 miesięcy do maksymalnie 108 miesięcy. Oprocentowanie nominalne równe jest w skali roku 7,99%, natomiast prowizja dla banku za udzielenie kredytu równa jest 9,99% kwoty pożyczki. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania jest dosyć wysoka, bo równa 31,60% w skali roku. A jak będzie to wyglądało w liczbach dla naszego kredytu gotówkowego na kwotę 1 000 złotych jaki będziemy spłacać przez okrągły rok? Raty miesięczne będą po 87 złotych. Da nam to koszt całkowity w wysokości 144 złotych, z czego odsetki będą równe 44 złote. Do skorzystania z tej oferty nie jest wymagany od kredytobiorców rachunek w tym banku, ani też nie będą oni potrzebować poręczyciela i zgody współmałżonka. Wymagane będzie natomiast od nich oświadczenie o zarobkach. Nie ma możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, ale można za to wcześniej spłacić zobowiązanie i negocjować z bankiem wysokość jego oprocentowania.

Back to top

Nie spóźniaj się z zapłatą!

Późne zapłacenie rachunków może być dzisiaj bardziej kosztowne niż kiedykolwiek. Dzięki mało znanej klauzuli w wielu umowach dotyczących kart kredytowych jedna płatność za opóźnienie dla dowolnego rachunku, może automatycznie spowodować, że Twoja stopa procentowa wzrośnie do 24 procent lub więcej na niektórych kartach kredytowych. Trzeba regularnie płacić nawet rachunki za media, bo inaczej wszystkie karty kredytowe z uniwersalną klauzulą dmyślną mogą szybko kosztować dużo więcej. Twoja miesięczna stopa procentowa tych kart może wzrosnąć ponad dwukrotnie, co znacznie utrudnia spłacenie długu.

Po prostu nie możesz sobie pozwolić, aby spóźnić się z spłaceniem jakichkolwiek płatności z jakiegokolwiek powodu. Najłatwiejszym i najbardziej wygodnym sposobem na zapłacenie rachunków na czas jest fakturowanie online. Wiele banków oferuje bankowość internetową z bezpłatną lub niską stawką opłat za rachunki online. Dzięki płatności online możesz przelać środki bezpośrednio z oszczędności lub sprawdzić konto i wysyłać płatności do rachunku elektronicznego.

Dopóki wysyłasz płatność co najmniej 3-5 dni przed jej terminem, nie powinna być za późno. Zwykle transakcje elektroniczne zajmują 3-5 dni, aby trafić na konto. Możliwe jest również automatyczne przeniesienie określonej kwoty środków do określonego banku. Po skonfigurowaniu automatycznego transferu nie musisz nic więcej robić - fundusze będą przenosić się w tym samym czasie co miesiąc. Jeśli płacenie rachunków online nie jest tą interesującą cię opcją, może być konieczne skorzystanie z tradycyjnej metody płacenia rachunków poprzez wysłanie czeku lub przelewu. Jeśli wysyłasz płatności za pośrednictwem poczty, upewnij się, że wysłałeś płatność co najmniej 10 dni przed jej terminem. To pozwoli zaoszczędzić dużo czasu na przybycie tam, gdzie jest to należne i przejść przez przetwarzanie.

Jeśli czekasz do ostatniej sekundy, aby dokonać płatności i nie możesz zagwarantować, że dotrze na czas, niektórzy płatnicy pozwolą Ci jednorazowo zapłacić za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Firmy zajmujące się kartami kredytowymi często pobierają stałą opłatę za tę usługę, co zniechęca wielu osób do płacenia rachunków bezpośrednio przed terminem wymagalności.

Cokolwiek robisz, nie pozwól, aby Twoje płatności były za późno. Jeśli firma z kartą kredytową stwierdzi, że płatność jest należna do godziny 12. 22 dnia każdego miesiąca Twoja płatność nie powinna tam dotrzeć nawet o minutę późno. Nie oczekuj od nich łaski, ponieważ większość wierzycieli tylko czeka na takie opóźnienie.

Back to top